SOCIETAT PER LA DIFUSIÓ DE LES REALITATS CULTURALS AFRICANES

La SDRCA és un Centre de Cooperació Internacional, una societat d’estudis i una plataforma de mitjans de comunicació

SDRCA, Societat per la Difusió de les Realitats Culturals Africanes

La SDRCA, Assoc. és un Centre de Cooperació Internacional, una societat d’estudis i una plataforma de mitjans de comunicació

L’associació SDRCA es va fundar el 13 de gener de 2006 com a associació cultural sense afany de lucre, inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya des d’aleshores amb el número 31861.

La SDRCA va ser declarada d’Utilitat Pública pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el 18 de setembre de 2012 i l’Agència Tributària de Letamendi (Barcelona) la va declarar exempta d’IVA l’1 de febrer de 2012. La SDRCA pertany al règim fiscal especial del Títol II de la Llei 49/2002 (2012).

Que fem?

L’associació  SDRCA, Assoc.  s’ha estructurat en 4 eixos bàsics: el Centre de Cooperació Internacional, la Plataforma de Mitjans de Comunicació, la Productora de videodiscos i la Societat d’Estudis Africans.

1.- Centre de Cooperació Internacional

La SDRCA actualment organitza les seves activitats segons els nostres grups de treball: CLUB00, CLUB09, CLUB15, CLUB23, CLUB40, CLUB41, CLUB87

2.- Plataforma de Mitjans de Comunicació

Facilitem mitjançant uns canals de comunicació propis tota la informació referida a l’Àfrica:

3.- Productora de vídeos

Produïm vídeos sobre realitats culturals africanes, formant part del Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya (REAC 2100)

 • NOS (nosotros)
 • GENS (nación)
 • CIVES (ciudadanos)

4.- Societat d’Estudis Africans

 • Edició de llibres
 • Llibreria africana
 • Llibre Blanc del Comerç a Àfrica
 • Llibre Blanc dels Nascuts a Àfrica

5.- Altres activitats

La SDRCA participa en tota mena d’actes socials on és convidada, destaquen Les Corts Coopera, Triatló Sísmic Solidari, Mostra d’Associacions de Barcelona, Barnàfrika, Setmana de la inclusió de les Corts, entre d’altres

Aquesta fita és especialment important perquè la SDRCA pugui coordinar-se amb altres entitats de les Corts que tenen com a objectiu determinats països africans.

La SDRCA és una associació cultural sense afany de lucre constituïda el 13 de gener de 2006. Forma part de la Guia d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de Barcelona, de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya, del Registre d’Empreses Audiovisuals de l’Institut Català d’Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, del Patrimoni Digital de Catalunya a proposta de la Biblioteca de Catalunya.

Les fonts de finançament són majoritàriament privades (dels socis), però ha estat subvencionada també per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i Banca Cívica. La SDRCA està buscant mitjans propis de finançament. La SDRCA també busca autofinançar-se editant i produint llibres i videodiscos sobre temes africans.

6.- Ampliació de la xarxa

D’altra part, la SDRCA està en contacte amb diferents entitats relacionades amb Àfrica per tal d’establir-hi comunicació:

 • Associacions africanes a Catalunya.
 • Empreses catalanes que comercien a l’Àfrica
 • Ambaixades i Consolats africans a Espanya
 • Ambaixades i Consolats d’Espanya a l’Àfrica
Objectius
L’objectiu principal de la SDRCA és Àfrica, per què?
Àfrica pateix un problema sanitari de grans dimensions que es pot resumir amb una dada del tot entenedora.

L’esperança ponderada de vida al néixer és d’uns 51 anys.

Malgrat que els esforços d’un nombre immensament gran d’organitzacions humanitàries han conduït a importants millores en els darrers cinquanta anys, tot plegat ha arribat a un punt en què, per molts metges i enginyers que s’hi enviïn, el progrés a Àfrica continuarà essent lent en molts països.

Altres objectius de l’associació SDRCA són:

 • Difondre les realitats culturals africanes al nostre país.
 • Promoure el comerç com a eina de cooperació internacional que pot millorar l’esperança de vida a l’Àfrica, fomentant els intercanvis entre el nostre país i els africans.
 • Informar d’allò que considerem important per a la comprensió d’Àfrica, intentant desdramatitzar i lliurar la informació real tant en el vessant positiu com en el negatiu que pugui esdevenir
Transparència

Barcelona, 18 de setembre de 2018
DECLARACIÓ DE TRANSPARÈNCIA DE LA SDRCA
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques Departament de Justícia

ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Obligacions de transparència que han de complir les fundacions i associacions d’utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió.

7.1 Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió, estan obligades a fer públiques les dades següents:

 • Activitats: Difusió de les realitats culturals africanes
 • Adreces de correu postal i electrònic. Correu postal: Nicaragua 139A, 3r, 1ª (Les Corts) 08029 Barcelona Correu electrònic: [email protected]
 • Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu: Josep Juanbaró Portella, president Maria Sarret Pons, secretària Núria Juanbaró Sarret, tresorera
 • Estats financers i memòria econòmica
 • Estatuts: estatuts SDRCA
 • Estructura directiva i de govern: Josep Juanbaró Portella, president Maria Sarret Pons, secretària Núria Juanbaró Sarret, tresorera
 • Estructura organitzativa: Josep Juanbaró Portella, president Maria Sarret Pons, secretària Núria Juanbaró Sarret, tresorera
 • Fins o finalitats: Fomentar la cooperació internacional entre Barcelona i països africans
 • Missió de l’entitat: Difondre les realitats culturals africanes, crear intercanvis i sinèrgies enriquidores cap a una societat intercultural, i allotjar nuclis de riquesa en països africans
 • Resultat de les activitats acomplertes: La SDRCA a creat una xarxa de comunicació mitjançant els seus webs (www.SDRCA.es, www.Barcelona-Drassanes-per-Africa.org, www.africatv.cat, www.laveudafrica.com). Disposem d’una base de dades sobre persones relacionades amb Àfrica.
 • Web: www.sdrca.es
Estructura organitzativa
PRESIDENT: Josep Juanbaró, doctor en química.
TRESORERA: Núria Juanbaró, biotecnòloga i interiorista.
SECRETÀRIA: Maria Sarret, professora doctora en química, Universitat de Barcelona.

Acta fundacional

Estatuts

Que hem fet (2006-2019)

La SDRCA ha aconseguit tots els objectius marcats en la seva fundació. Es va començar informant sobretot allò relacionat amb l’Àfrica.

La seva oferta informativa ha passat de 8 webs a 4: “La veu d’Àfrica”, “Barcelona, drassanes per Àfrica”, àFricaTV i SDRCA

La SDRCA ha demostrat que es pot operar en països africans des de Barcelona.

La SDRCA ha contribuït en l’economia de famílies africanes, ha ensenyat a l’Àfrica, i ha fet aportacions en la prevenció i detecció precoç de malalties.

La SDRCA també va desenvolupar la seva Obra Social, subvencionant nombroses entitats humanitàries fins a nivells del tot exagerats.

La nova etapa de la SDRCA té en compte desenvolupar el seu model de cooperació internacional, aplicant alhora major renda, major formació i major salut en col·lectius africans residents a l’Àfrica.

Esperonem les entitats humanitàries a treballar en allò que es pot dir unitat d’acció per optimitzar els recursos a l’hora d’aplicar-los a l’Àfrica. No es pot mai ignorar la feina que fan.

A l’Àfrica s’hi ha d’anar amb humilitat i sense la pretensió d’arreglar res perquè cal establir-hi vincles de respecte mutu i amistat.

Premis “Barcelona, Drassanes per Àfrica”

Quan la primavera s’acosta, la SDRCA fa un acte públic per al lliurament dels premis “BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA”. Aquesta trobada es va fer per primer cop el dia de Sant Josep de 2011, any rere any (2011-2018)

El premis foren un diploma acreditatiu i un lot del llibre commemoratiu dels premis.

Voldríem ressaltar que en les edicions dels premis hi han participat molts autors diferents.

Ja que els llibres no només estan dirigits a la interculturalitat sinó també a la cooperació internacional, es ressalta la bondat de les persones que han intervingut en la confecció dels llibres.

Veure les fotos a àFricaTv dels premis “BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA”

Convergim?

La Societat per a la Difusió de les Realitats Culturals Africanes (SDRCA) es va posar en marxa per a informar adequadament la societat catalana sobre Àfrica, no tant sobre els continguts sinó per la forma. Consideràvem que podíem omplir un espai informatiu poc contemplat en les nostres vides. Tot i que la constitució de la SDRCA no es va fer fins el 13 de gener de 2006, els que serien els seus socis ja havien començat a treballar el tema d’Àfrica des de 2002.

L’inici factual va ser iniciat en la nostra presència a Internet a començaments de 2004 amb la revista electrònica cultural independent “La veu d’Àfrica“. “La veu d’Àfrica” perdura fins els nostres dies amb un gran èxit de públic.

L’ànsia de la SDRCA d’informar sobre Àfrica va anar més lluny. Vam posar a Internet “àFricaTV” durant 2007 amb un noticiari pilot. No va ser fins l’abril de 2008 que la SDRCA començava la seva programació periòdica amb un informatiu titulat “Què hi ha de nou?”.

La necessitat d’informar sobre Àfrica és intrínseca de la SDRCA perquè és la nostra intenció mostrar d’una forma objectiva i estructurada tot allò que integra el nostre continent veí.

Tanmateix, la nostra tasca informativa no és gratuïta. Informant, pensem que podem contribuir a millorar l’esperança de vida en molt països africans. Probablement, això és un somni, però qui sap si ho podem aconseguir en certa manera.

Dues són les bases per a intentar d’aconseguir aquest objectiu últim. Una és la informació i l’altra, promoure les relacions comercials amb Àfrica.

Considerem que el comerç és una eina fonamental per a millorar el nivell de vida de molts països africans. És així que la SDRCA informa per a facilitar el comerç amb Àfrica. Creiem en la base cultural del comerç. És així que estem intentant ara construir ponts culturals amb diferents països africans.

El país africà on la SDRCA ha tingut més emprenta és el Camerun, on hi havia 4 corresponsals que ens han ajudat a bastir aquest pont cultural.

El fil que havia de permetre l’existència d’aquests ponts culturals no és altre, n’hi pot haver més, que el nostre Mercat Internacional de Ciència i Tecnologia (JMN Answers). Aquest Mercat, situat a Internet, havia d’afavorir el contacte entre persones físiques o jurídiques a ambdues ribes de la Mediterrània.

El nostre Mercat, que necessita de la participació de persones de professions diferents, és també una altra eina de comunicació. La nostra experiència ens diu que els immigrats africans viuen entre nosaltres relativament aïllats del gruix de la població. Cal dotar-los de força per a que se sentin realment acceptats per la nostra societat.

D’aquí va néixer el nostre programa CONVERGIM? Es tracta que els immigrats africans actuïn com a assessors comercials d’aquells empresaris que volen, però que encara no han tingut ocasió, anar a l’Àfrica a fer-hi Comerç.

Aquesta és la primera convergència va condensar en la publicació del Llibre Blanc dels Nascuts a Àfrica i del Llibre Blanc del Comerç amb Àfrica. Aquest segon Llibre és una segona convergència que ha de servir perquè els empresaris catalans amb vocació africana la puguin desenvolupar.

Queda clar que el nostre programa CONVERGIM? té un punt d’unió de tres línies que convergeixen en un punt: el Comerç a Àfrica. Les tres línies són les aportacions dels immigrats africans, les contribucions del comerç català a l’Àfrica i les aspiracions d’empresaris que es volen donar d’alta en aquest importantíssim Comerç.

Cursos CLUB09

Cursos de Solidaritat i Cooperació Internacional 2013 – 2017
La SDRCA va posar a la vostra disposició més de 80 cursos de solidaritat i cooperació internacional al vostre abast. Ara en queden de ciències experimentals i matemàtiques

Aquests cursos els imparteixen professors titulats universitaris.

Els cursos es poden fer en vàries llengües: anglès, àrab, castellà, català, francès i portuguès. Les llengües administratives dels cursos són: anglès, castellà, català i francès.

Aquest projecte estava pensat per a un mínim de 4 anys (2013 / 2017) amb continguts de creixent nivell acadèmic, però pràctics. Els cursos són en general de 120 h lectives a distribuir fins a tres trimestres segons la tipologia de cada curs.

Les hipòtesis de treball de la SDRCA són: 1) la informació condueix a la participació, que amb més informació duu a la cooperació, i 2) el foment del comerç a Àfrica així com el foment de l’educació indueixen una millor assistència sanitària en països africans (CONVERGIM?).

En aquest espai de cooperació, la SDRCA s’ha dotat de 8 grups de treball, essent el [email protected] qui s’encarrega del foment de l’educació en benefici de països africans. Aquest club ha captat l’interès d’altres entitats tant nacionals com locals africanes.

Crida al voluntariat

Vols col·laborar amb la SDRCA?
Vols ser voluntari?
Omple el formulari adjunt i envia’l per correu electrònic a: [email protected]

Descarregar formulari

Memòries econòmiques i estats financers

Memòries econòmiques simplificades 2021:

Memòria simplificada 2021

Memòria d’utilitat pública 2021:

BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA – Introducció – Presentació, missió i objectius – Organització – Eines de treball pròpies – Activitats i participació – Recursos – Balanç de resultats – Conclusions – Dades i taules

Memòria 2021

Memòries AEAT 2021:

Memòria AEAT 2021

Estat de canvis en el patrimoni net 2021:

Estat de canvis en el patrimoni net 2021

Balanç simplificat 2021:

Balanç simplificat 2021

Compte de resultats simplificat 2021:

Compte de resultats simplificat 2021

Certificat assemblea general 2021:

Certificat assemblea general 2021

Memòries econòmiques simplificades 2020:

Memòria simplificada 2020

Memòria d’utilitat pública 2020:

BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA – Model SDRCA en cooperació internacional – La nostra missió – Índex – Pròleg – Descripció – Barcelona, drassanes per Àfrica – Objectius de 2021 – Eines tecnològiques – Fonts d’informació – Estadística dels webs – Matriu dels clubs (vincles i voluntaris) 50
Programa SDRCA de voluntariat de 2019 – Activitats – Actes – Projecció exterior – Projectes – Gerència – Resultats – Conclusions – Objectius de 2020 – Agraïments – Índex correlatiu

Memòria 2020

Comptes anuals:

2020

Memòria d’utilitat pública 2019:

BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA – Model SDRCA en cooperació internacional – La nostra missió – Índex – Pròleg – Descripció – Barcelona, drassanes per Àfrica – Objectius de 2019 – Eines tecnològiques – Fonts d’informació – Estadística dels webs – La veud’Àfrica – Barcelona, drassanes per Àfrica – 55 videos africans – Comportament del facebook – Llibres SDRCA enduts del web corporatiu- Llançadora de missatges MailChimp -Matriu dels clubs (vincles i voluntaris) -Programa SDRCA de voluntariat de 2019 – Activitats – Actes – Projecció exterior – Projectes – Gerència – Resultats – Conclusions – Objectius de 2020 – Agraïments – Índex correlatiu

Memòria 2019

Comptes anuals:

2019

Memòries econòmiques simplificades 2018:

Memòria simplificada 2018

Memòries AEAT 2018:

Memòria AEAT 2018

Memòria d’utilitat pública 2018:

BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA – Model SDRCA en cooperació internacional – La nostra missió – Índex – Pròleg – Descripció – Barcelona, drassanes per Àfrica – Objectius de 2018 – Eines tecnològiques – Fonts d’informació – Estadística dels webs – Programa SDRCA de voluntariat de 2018 – Activitats – Actes – Projecció exterior – Projectes – Gerència – Resultats – Conclusions – Objectius de 2019 – Agraïments – Índex correlatiu

Memòria 2018

Comptes anuals:

2018

Memòries econòmiques simplificades 2017:

Memòria simplificada 2017

Memòries AEAT:

Memòria AEAT 2017

Memòria d’utilitat pública:

 • L’associació sense afany de lucre: missió, objectius 2017, Barcelona, Drassanes per Àfrica, Convergim?, CLUB41, CLUB40, CLUB23, CLUB09, eines de treball, organització, activitats, gerència, balanç.
 • Conclusions (objectius pel 2018), agraïments.
 • Annexos: Ponència per a un Parlament africà de Barcelona, 1975: Sàhara lliure o democràcia a Espanya, InnovativeMonarch, Compromís amb viquipèdia, Dades comptables des de 2012.

Memòria 2017

Memòries econòmiques simplificades 2016

Memòria simplificada 2016

Memòries AEAT

Memòria AEAT 2016

Memòria d’utilitat pública:

L’associació sense afany de lucre: missió, objectius 2016, Barcelona, Drassanes per Àfrica, Convergim?, CLUB41, CLUB40, CLUB23, CLUB09, eines de treball, organització, activitats, gerència, balanç, conclusions (objectius pel 2017) i agraïments.

Annexos: Ponència per a un Parlament africà a Barcelona, 1975: Sàhara lliure o democràcia a Espanya, InnovativeMonarch, Projecte àFricaTV, Proyecto intercultural CLUB40, Rapport Chantiers Africains.

Memòria 2016

Comptes anuals:

2016

Memòries econòmiques simplificades 2015

Memòria simplificada 2015

Memòries AEAT

Memòria AEAT 2015

Memòria d’utilitat pública:

L’associació sense afany de lucre, missió, objectius 2015, Barcelona, Drassanes per Àfrica, Convergim?, CLUB41, CLUB40, CLUB23, CLUB09, eines de treball, organització, activitats, gerència, balanç, conclusions (objectius pel 2016) i agraïments.

Annexos: Ponència per a un Parlament africà a Barcelona, 1975: Sàhara lliure o democràcia a Espanya, InnovativeMonarch.

Memòria 2015

Comptes anuals:

2015

Memòries econòmiques simplificades 2014

Memòria simplificada 2014

Memòries AEAT

Memòria AEAT 2014

Memòria d’utilitat pública:

L’associació sense afany de lucre, missió, objectius 2014, Barcelona, Drassanes per Àfrica, Convergim?, eines de treball, organització, activitats, gerència, balanç, conclusions (objectius pel 2015) i agraïments.

Annexos: Ponència per a un Parlament africà a Barcelona, 1975: Sàhara lliure o democràcia a Espanya, InnovativeMonarch.

Memòria 2014

Comptes anuals

2014

Memòries econòmiques simplificades 2013

Memòria simplificada 2013

Memòria d’utilitat pública:

Presentació, missió, objectius, eines de treball, organització, activitats, gerència, balanç de resultats del 2013, objectius pel 2014, conclusions i agraïments.

Annexos: Ponència per a un Parlament africà a Barcelona, 1975: Sàhara lliure o democràcia a Espanya.

Memòria 2013

Memòria d’utilitat pública:

Presentació, missió, objectius, eines de treball, organització, activitats, gerència, balanç de resultats del 2012, objectius pel 2013, conclusions i agraïments.

Annex 1: Ponència per a un Parlament africà a Barcelona

Memòria 2012

Memòria d’utilitat pública:

Presentació, missió, objectius, eines de treball, organització, activitats, gerència, balanç de resultats del 2011, objectius pel 2012, conclusions i agraïments.

Annex 1: Ponència per a un Parlament africà a Barcelona

Memòria 2011

Memòria d’utilitat pública:

Presentació, missió, objectius, eines de treball, organització, activitats, gerència, balanç de resultats del 2010, objectius pel 2011, conclusions i agraïments.

Memòria 2010

Memòria d’utilitat pública:

Presentació, missió, objectius, eines de treball, organització, activitats, objectius pel 2010, balanç de resultats del 2009, conclusions i agraïments.

Memòria 2009

Memòria d’utilitat pública:

Missió, objectius, eines de treball, organització, activitats, objectius pel 2009, balanç de resultats.

Memòria 2008