CLUBS

Grups de treball i activitats de SDRCA Assoc.

Clubs de la SDRCA, Assoc

Els grups de treball de la SDRCA s’anomenen CLUBS.
S’entén per club l’associació de persones amb interessos, aficions o ideologia comuns, dedicada a activitats diverses, especialment recreatives, esportives o culturals.

Els clubs es generen així que sorgeix una necessitat. La junta directiva els constitueix comptant amb la col·laboració de persones de l’entorn de l’associació.

Els mecanismes pels quals la SDRCA són diferents, però sempre al voltant dels seus mitjans de comunicació.

Les activitats de la SDRCA es divideixen en els següents grups de treball:

CLUB00

Comunicació, informació, participació per al foment de la difusió de les realitats culturals africanes:

El CLUB00 és la nostra corporació de mitjans de comunicació, encarada a la comunicació, informació, i participació. En formen part, aquesta mateixa pagina web, les nostres revistes culturals africanes on-line i també la nostra llançadora MailChimp així com d’altres sistemes més personalitzats.

Revistes culturals africanes on-line:

www.laveudafrica.com
La veu d’Àfrica és un recull d’articles d’opinió relatius a l’Àfrica i els africans

www.barcelona-drassanes-per-africa.org
Barcelona Drassanes per Àfrica és un recull d’articles d’opinió d’interès general

www.africatv.cat
ÀfricaTv és un recull de vídeos relacionats amb l’Àfrica i els africans

CLUB09

Formació en general – experiència en països africans
“És un dels punts bàsics per al desenvolupament humà”

El CLUB09 és aquella part de la SDRCA que es dedica a la formació tant a casa nostra com en el continente africà. L’actual oferta és la dels Short Courses, encarats a l’ensenyament de Ciències experimentals i matemàtiques

CLUB15

Salut i sanitat
“El punt més important per al desenvolupament humà”

El CLUB15 és aquella part de la SDRCA que es dedica a fer publicacions sobre la salut i la sanitat, com objectiu estratègic.

Se n’han publicat 2 llibres: “Sanitat a l’Àfrica”, i “Maladies”. Aquesta és la oferta d’un total de 10 llibres s’han dut a terme des dins de la SDRCA (ideats, dissenyats, desenvolupats, i explotats per la SDRCA).

La SDRCA té un interès especial en la salut perquè ara n’està acabant (2020) l’edició de “Cura de la salut africana” i també n’ha començat un altre sobre bioquímica mèdica, “Humans (dona+home)”.

CLUB23

Interculturalitat

El CLUB23 és d’interculturalitat (temes referits al tracte personal entre immigrats i societat d’acollida). La SDRCA observa al seu voltant aquest procés, iniciat a Barcelona per l’Ajuntament.

CLUB40

Cooperació local (Barcelona)

El CLUB40 és de cooperació local perquè seguim dia a dia l’actualitat de les persones d’origen foraster.

La SDRCA ha començat a produir 55 VÍDEOS AFRICANS. Cada vídeo respon a un dels 55 països representats a la Unió Africana. La SDRCA vol projectar a la nostra societat el propi de cada país africà. Volem fer arribar al gran públic les ambicions dels africans residents a casa nostra.

 www.africatv.cat/video-home/55-videos-africans

CLUB41

Cooperació internacional amb Àfrica (OngD)

El CLUB41 és de cooperació internacional. Hem treballat al Camerun en un projecte socioeconòmic ideat, dissenyat, desenvolupat per la SDRCA. Actualment tenim converses amb l’African Association of Universities (AAU) a Accra (Ghana).

CLUB87

Recerca, reciclatge

El CLUB87 és de recerca, i reciclatge. La SDRCA aposta per aquestes activitats a l’hora d’aconseguir recursos econòmics (fonts de finançament de les activitats de SDRCA, Assoc.)

 www.africatv.cat/videogallery/taller-de-reciclatge